Nhận định thị trường hàng hóa ngày 17/6/2021

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 17/6/2021

Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 17/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1442. Stoch vẫn đang giảm nhưng hiện đang ở mức quá bán và sẽ có xu hướng hỗ trợ hành động đảo chiều nếu nó xảy ra.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh và dưới số hỗ trợ đầu tiên. Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 1464 3/4 và 1486, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay ở mức 1432 1/4 và dưới đó là 1421 1/4. Hiện tại đậu tương đang ở vùng hỗ trợ khá mạnh của nó. Nếu gãy vùng hỗ trợ này thì mọi người có thể bán xuống. Mục tiêu giảm tiếp theo là 1421 1/4.

Khô đậu tương

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 379. Stoch hàng ngày giảm xuống vùng quá bán cho thấy lực bán có thể sớm cạn kiệt.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày.  Giá đóng cửa tăng trên biểu đồ  ngày và trên ngưỡng kháng cự đầu tiên là một tín hiệu tích cực.  Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 385,2 và 389,9, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 373,2 và thấp hơn ở đó là 365,8. Mọi người đợi khô đậu tương gãy vùng hỗ trợ cũ của nó là vùng 375 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm điểm tiếp theo là 365,8.

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm mạnh về vùng 62.10. Stoch đang giảm xuống ở vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và cửa dưới số hỗ trợ thứ 2  là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 64,08 và 67,09, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay ở mức 60,06 và dưới đó là 59,06.  Hiện tại dầu đậu đã gãy hết tất cả các vùng hỗ trợ của nó. Mọi người vẫn ưu tiên bán khi dầu đậu tương hồi lên vùng 63.00.  Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 59,06.

Ngô

Ngô

NGÔ THÁNG 7: Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 671. Stochastics có xu hướng cắt xuống ở tầm trung bình.  Việc giá cắt ngang và đóng cửa trên đường trung bình động 18 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng trung hạn đã chuyển sang tích cực.  Đây là một chỉ báo tăng giá nhẹ cho thấy thị trường đóng cửa trên số xoay trục. Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 685 và 698 1/4, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 661 và thấp hơn ở đó là 650 1/2. Mọi người có thể canh bán ngô khi nó gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 665. Mục tiêu giảm tiếp theo là 650 1/2.

Lúa mì

Lúa mì

LÚA Mì THÁNG 7: Lúa mì tháng 9 kết phiên hôm qua tăng nhẹ lên vùng 667. Stoch giảm trong vùng trung bình.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày.  Với giá đóng cửa cao hơn số xoay trục, thị trường đang ở trong tư thế tăng nhẹ.  Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 6501/4.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 669 3/4 và 678 1/4, trong khi vùng hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay ở mức 655 3/4 và dưới đó là 650 1/4. Lúa mì vẫn đang nằm trong mô hình tích lũy mạnh của nó. Nếu lúa mỳ thủng trendline là vùng 660 thì có thể bán xuống. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 650 1/4

Đường thô

Đường thô

ĐƯỜNG THÔ THÁNG 7: Đường tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục hình thành 1 cây nến rút chân nữa. Stochastics có xu hướng thấp hơn ở trung bình.  Việc thị trường đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là dấu hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực.  Một chỉ báo hơi tiêu cực rằng giá đóng cửa nằm dưới trục xoay.  Vùng kháng cự tiếp theo là xung quanh 17,14 và 17,36, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 16,85 và thấp hơn ở đó là 16,60. Mọi người có thể canh bán đường khi nó thủng vùng 17.00. Mục tiêu giảm tiếp theo hiện là 16,60.

Cà phê Ribusta

Cà phê robusta

CÀ PHÊ ROBUSTA THÁNG 7: Cà phê robussta tháng 7 kết phiên hôm qua tăng khá tốt lên vùng 1600, cũng là vùng kháng cự khá mạnh của cà phê. Xu hướng của cà phê vẫn tiếp tục là xu hướng tăng. Stoch hàng ngày đang cho thấy động lượng đang giảm xuống mức trung bình.  Một chỉ báo tích cực rằng giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 1610 và 1650, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 1580 và dưới đó là 1550. Mọi người có thể canh mua khi cà phê vượt vùng 1600. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là 1610.

Dầu cọ

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 8:  đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên vùng 3583. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Giá đóng cửa giảm trên biểu đồ ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên cho thấy xu hướng của dầu cọ là giảm. Kháng cự đầu tiên là 3520,  trên đó là 3647. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3320, dưới đó là 3254. Dầu cọ có thể nhảy gap mạnh sáng nay do mã dầu dậu giảm mạnh đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

Ca cao

CA CAO THÁNG 9: Stoch hàng ngày đang cho thấy động lượng tích cực tăng lên từ mức quá bán.  Một chỉ báo hơi tiêu cực rằng giá đóng cửa thấp hơn số xoay trục.  Vùng kháng cự tiếp theo là khoảng 2439 và 2451, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2405 và dưới đó là 2384. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là 2451.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *